Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

The lady justice statue in front of an open law book.

Delen

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023

Nieuwsbericht | 14-10-2022 | 18:22

De invoering van de Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld door de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, zo blijkt uit de voortgangsbrief van de minister van 14 oktober aan de Eerste Kamer. De plannen waren om de nieuwe wet per 1 januari 2023 in te laten gaan nadat deze al eerder verschillende keren was uitgesteld, maar ook nu blijkt dat er meer tijd nodig is. Uit een kritisch rapport van het Adviescollege ICT-toetsing blijkt dat het ICT-systeem nog niet stabiel is omdat niet alle functies klaar en getest zijn. Daardoor zal de steun in de Eerste Kamer wegvallen omdat zij veel risico’s ziet wanneer de wet over elf weken zou ingaan.

Download hier de Kamerbrief van 14 oktober 2022 van de minister.

Inmiddels opteren minister De Jonge, provincies, gemeenten en waterschappen voor een uitstel tot 1 juli 2023.

Met de invoering van de Omgevingswet wordt het Bouwbesluit 2012 vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De Omgevingswet vervangt veel wetten over bijvoorbeeld de (brand)veiligheid en moet er één digitaal loket voor burgers en bedrijven komen waar je kunt zien óf je een vergunning nodig hebt en waardoor er minder vergunningen nodig zijn, de procedures sneller verlopen en het makkelijker wordt om met een bouwproject te beginnen.

Meer lezen over het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) klik dan hier.

Meer weten over de nieuwe regelgeving? Neem gerust contact met ons op!

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>