Invoering Omgevingswet per 1 januari 2024

Invoering Omgevingswet per 1 januari 2024

brandveiligheid
Delen

Invoering Omgevingswet per 1 januari 2024

Nieuwsbericht | 14-03-2023 

De invoering van de Omgevingswet is verschillende keren uitgesteld door de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge. Na stemming in de Eerste Kamer is de uitkomst over het Koninklijk Besluit dat de invoering regelt dat de nieuwe wet per 1 januari 2024 wordt ingevoerd.

Met de invoering van de Omgevingswet wordt het Bouwbesluit 2012 vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De Omgevingswet vervangt veel wetten over bijvoorbeeld de (brand)veiligheid en moet er één digitaal loket voor burgers en bedrijven komen waar je kunt zien óf je een vergunning nodig hebt en waardoor er minder vergunningen nodig zijn, de procedures sneller verlopen en het makkelijker wordt om met een bouwproject te beginnen.

Meer lezen over het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) klik dan hier.

Meer weten over de nieuwe regelgeving? Neem gerust contact met ons op!

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>