BRANDSCAN EN QUICKSCAN

GRATIS INTAKEGESPREK

Met de Brandscan en Quickscan toesten wij aan het Bouwbesluit

Daarom een ‘Brandscan brandveiligheid’ of een ‘Quickscan klimaatbeheersing (HVAC)’! Wat is de staat van de brandveiligheid en het werk- en leefklimaat van het gebouw waarin je werkt of verblijft? Kun je in geval van een calamiteit snel en veilig vluchten en wordt de brandweer gealarmeerd? Kun je werken in een gezond en veilig klimaat?

Doorstaat een bouwwerk dat je aan het ontwerpen bent of gaat bouwen de toets van het Bouwbesluit? Zorg er vandaag nog voor dat je werk maakt van een brandveilig en leefbaar gebouw zoals dat met de Zorgplicht geregeld is in de Woningwet!

De ‘Quickscan’ geeft op hoofdlijnen in tekst en beeld aan wat de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het gebouw zijn en wat de (on)mogelijkheden zijn om deze risico’s aan te pakken en wetmatig en economisch verantwoord op te lossen.

Zorgplicht Woningwet.

Met de introductie van de Zorgplicht in de Woningwet op 1 april 2007 moet een gebouweigenaar of -gebruiker niet alleen voldoen aan de materiële voorschriften van het Bouwbesluit 2012, maar er ook voor zorgen dat er -los van alle regels- geen gevaarzetting ontstaat door het (gebruik van) een gebouw. Dit is beschreven in Artikel 1a van de Woningwet; De eigenaar van een gebouw of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat al gevolg van de staat van dat bouwwerk, open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt. Artikel 2b geeft uw verantwoordelijkheid en de directe verwijzing naar het Bouwbesluit 2012 en het gebruik ook duidelijk weer: ‘Het is verboden een bouwwerk te bouwen, voor zover daarbij niet wordt voldaan aan de op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften’. 

Om aan de brandveiligheidseisen te voldoen, kunnen wij een brandscan uitvoeren (volgens de NPR 6059). Met een brandscan krijg je inzichtelijk of het gebouw voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.

Deze ‘Brandscan brandveiligheid’ en ‘Quickscan klimaatbeheersing’ geeft op hoofdlijnen in tekst en beeld aan wat de risico’s in het gebouw zijn en wat de (on)mogelijkheden zijn om deze risico’s aan te pakken en wetmatig en economisch verantwoord op te lossen.

Binnen 24-uur weet je wat de staat van de brandveiligheid en het leefklimaat is en welke maatregelen je eventueel dient te treffen.

Geen invuloefening van wetten en normen, maar praktisch gericht met ruim 25 jaar kennis en ervaring!

De uitkomsten van de brandscan of quikscan klimaatbeheersing vormen het uitgangspunt voor een eventueel benodigd vervolgtraject. Ook daar kunnen wij je verder mee helpen; van ontwerp tot en met de aanvraag Omgevingsvergunning.

Maak vandaag nog een gratis afspraak met een van onze specialisten!

Ook interessant:

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>