CFD Computersimulatie

CFD computersimulatie

Door de toenemende bouwkundige mogelijkheden ontstaan veelal ook complexere gebouwen of gebouwen in een complexe omgeving. Belangrijk is om op voorhand onder andere bekend te zijn met het te verwachten binnenklimaat van het gebouw, bijvoorbeeld bij brand, zodat tijdig rekening gehouden kan worden met betrekking tot de mogelijkheden en beperkingen van een ontwerp.

Met behulp van een CFD-berekening (Computational Fluid Dynamics) kan de specifieke situatie zoals geometrie, installaties, interne en externe invloeden binnen of buiten het gebouw in een model worden opgenomen. Met de simulatieberekening kan vervolgens de luchtstroming en/of rookstroming, de temperatuur (warmteflux) ten gevolge van een brand of andere warmtebronnen op een willekeurige plaats zichtbaar worden gemaakt.

Het model wordt daartoe rekentechnisch opgedeeld in duizenden rekencellen waarbij voor elke cel het gedrag wordt bepaald op basis van behoud van massa, energie en impuls. Er wordt rekening gehouden met de best toepasbare en bewezen submodellen voor bijvoorbeeld turbulentie, warmteoverdracht en diffusie.

Een CFD-berekening biedt een oplossing in die situaties dat een handmatige berekening niet meer kan worden uitgevoerd. Ook kan een computerberekening als gelijkwaardigheid worden gezien op normen en regelgeving en kunnen zo afwijkingen van de regelgeving en dergelijke worden onderzocht. Evenzo wordt met de berekening beter inzicht verkregen, ook als er geen regelgeving voorhanden is.

Een CFD-berekening geeft een gedetailleerd inzicht in de stromingswerking van een ontwerp en kan een complexe situatie visueel en daardoor begrijpelijker maken. Een onderbouwing met een CFD berekening kan kosten besparen.

Meer weten, lees ook: White paper CFD computersimulatie

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>