Kostenmanagement

Kostenmanagement

Een NEN 6060-berekening (v/h Rapportage Beheersbaarheid van Brand (BvB) geeft weer, welke grootte een brandcompartiment maximaal mag bezitten. Het Bouwbesluit schrijft voor dat gebouwen moeten worden ingedeeld in brandcompartimenten.

Het komt regelmatig voor dat een groter brandcompartiment als voorgeschreven in het Bouwbesluit noodzakelijk is voor de ondernemer. Een NEN 6060-berekening (volgens NEN 6060:2015/A1:2018) kan aantonen dat onder voorwaarden een groter compartiment is toegestaan. Een actuele berekening dient als toezichtsarrangement jaarlijks opnieuw aan het bevoegd gezag te worden overlegd.

Bij deze rekenmethode is een vuurlastberekening een belangrijke onderdeel. Van een groot brandcompartiment worden de bouwmaterialen en de opgeslagen materialen ‘vertaald’ in een vuurbelasting. Immers bijna ieder (bouw)materiaal is ‘brandbaar’. In relatie met de bouwmaterialen en de opgeslagen inventaris et cetera binnen de afmetingen van het gebouw dient zodanig te zijn, dat een eventuele brand door de brandweer te beheersen is.

Onze werkwijze

Ons doel is het realiseren van een gebouw dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en het best past in het programma van eisen van de opdrachtgever.

Voor een bestaande gebouw kunnen wij voor een brandveiligheidsonderzoek bestaande gebouwen verzorgen. Voor een nieuw te bouwen gebouw is het verstandig dat wij in een zo vroeg mogelijke stadium van het bouwproces betrokken worden, om het programma van eisen zo economisch mogelijk in te passen zodat het gebouw toch binnen de gestelde bouwregelgeving past. Wij komen bij u langs voor een kennismakingsgesprek en uw wensen / eisenpakket zullen wij inbedden in onze vrijblijvende prijsaanbieding.

Indien de prijsaanbieding voor u aanleiding is om over te gaan tot een opdracht zullen wij zorgdragen voor een voorlopige rapportage. Deze rapportage wordt ter goedkeuring aangeboden aan alle relevante partijen. De definitieve rapportage wordt door ons aangeboden aan het bevoegd gezag, de gemeente en de brandweer.

Voor andere berekeningen verwijzen wij naar onze adviesdiensten, zoals brandoverslagberekeningen, vluchtcapaciteitberekeningen etc. die in sommige gevallen mogelijk nodig zijn.

Ook interessant:

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>