Disclaimer

Disclaimer

Van Hooft en Partners BV, Kamer van Koophandel nr. 17224952

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op onze website. Als u doorgaat met bladeren en deze website gebruikt, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan onze gebruiksvoorwaarden.

Auteursrecht

Alle inhoud op deze site is eigendom van Van Hooft en Partners BV of van derden die ons toestemming hebben gegeven om hun inhoud te publiceren. Geen enkele inhoud op deze site mag worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Hooft en Partners BV. Lees onze gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel Van Hooft en Partners BV de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Lees onze Gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

Privacy

Alle persoonlijke gegevens die door bezoekers van deze website actief worden verstrekt om informatiemateriaal te ontvangen, worden uitsluitend voor dat doel gebruikt.

Gebruiksvoorwaarden

Deze website (hierna: de ‘website’) wordt u aangeboden door Van Hooft en Partners BV Uw toegang tot en gebruik van deze website en / of specifieke inhoud, gegevens, materiaal of informatie, inclusief maar niet beperkt tot , tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, links en ander materiaal (hierna: de ‘inhoud’) opgenomen in of beschikbaar gesteld via deze website, zijn onderworpen aan de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt u expliciet deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle onderstaande gebruiksvoorwaarden, dient u deze website niet te bezoeken of te gebruiken.

De gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment door Van Hooft en Partners BV worden gewijzigd. Van Hooft en Partners BV behoudt zich bovendien het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de website of de inhoud ervan te staken en / of te wijzigen. Alle gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing na publicatie ervan. Door de Website te blijven bezoeken of gebruiken na publicatie van gewijzigde voorwaarden, wordt u geacht deze gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard. Van Hooft Partners BV adviseert u om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren.

Bij het samenstellen van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Hoewel Van Hooft en Partners BV alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website juist en volledig is, kan Van Hooft en Partners BV dit niet vertegenwoordigen of garanderen. Evenmin kan Van Hooft en Partners BV enige verklaringen of garanties geven met betrekking tot de bruikbaarheid, tijdigheid, veiligheid of vrijheid van fouten van de website of dat het resultaat dat kan worden verkregen uit het gebruik van de website (inclusief de inhoud) correct, volledig, nauwkeurig en betrouwbaar of anderszins zal voldoen aan uw eisen. Bovendien kunnen aan de website of de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend. Van Hooft en Partners BV

Evenmin kan Van Hoof en Partners BV garanderen dat de website of de inhoud ervan of enige elektronische communicatie verzonden door Van Hooft en Partners BV vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke elementen. Alle informatie op de website wordt aangeboden ‘zoals ze is’ en ‘zoals beschikbaar’. Van Hooft Partners BV sluit hierbij uitdrukkelijk, voor zover toegestaan ​​door de wet, alle verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of betreffende de bruikbaarheid van deze website of de inhoud ervan.

Elk gebruik van de website of de inhoud ervan is geheel voor eigen rekening en risico. U stemt ermee in Van Hooft en Partners BV schadeloos te stellen voor en tegen alle claims (door derden) die op enigerlei wijze verband kunnen houden met de website, de inhoud ervan of enig gebruik daarvan. Alle informatie en rechten met betrekking tot of voortvloeiend uit deze website of het gebruik daarvan berusten bij Van Hooft en Partners BV of bij derden die hebben ingestemd met publicatie op deze website. Door de website te bezoeken, stemt u ermee in om geen enkel deel van de website of de inhoud ervan te veranderen, kopiëren, verspreiden, tonen, publiceren, verkopen of linken, of om daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Hooft en Partners BV Als u de bovengenoemde goedkeuring wilt aanvragen, stuurt u uw verzoek per e-mail naarwebmaster@vanhooftenpartners.nl.

Persoonsgegevens worden in de Europese Unie beschermd op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarom worden alle gegevens die door ons bij bezoekers worden bewaard, verwerkt binnen de wet. We zullen bezoekersgegevens niet langer vasthouden dan nodig is om te reageren op een bepaalde vraag.

Informatie in enige vorm van communicatie is vertrouwelijk en kan wettelijk bevoorrecht zijn. Het is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de persoon of entiteit aan wie het is gericht en anderen die het mogen ontvangen. Als u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u hierbij op de hoogte gebracht dat openbaarmaking, kopiëren, distributie of enige actie ondernemen op basis van de inhoud van deze informatie ten strengste verboden is en mogelijk onwettig is. Van Hooft en Partners BV is niet aansprakelijk voor de inhoud, noch voor de juiste, volledige en tijdige overdracht van de informatie vervat in enige vorm van communicatie.

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>