Rook- en Warmte-Afvoerinstallatie (RWA/RBS)

Veilig vluchten en snelle interventie brandweer

Rook en Warmte Afvoer (RWA) of Rookbeheersingssystemen (RBS)

Grote brandcompartimenten en het gelijkwaardigheidsbeginsel; ‘Gelijkwaardigheid Bouwbesluit 2012’.

In artikel 2.83 en 2.84 van het Bouwbesluit is voor een bouwwerk bepaald dat de omvang van een brandcompartiment niet groter mag zijn dan 1.000 m² bebouwd vloeroppervlakte om ongehinderde uitbreiding van brand te beperken tot een gedeelte van het gebouw en zijn de eisen vastgelegd waaraan het brandcompartiment moet voldoen, zoals de wering tegen branddoorslag en brandoverslag; wbdbo.

Nu zijn al veel gebouwen een veelvoud groter dan deze wettelijk bepaalde begrenzing. Op basis van de uitkomst van een vuurbelastingsberekening conform NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten’ (v/h brandbeveiligingsconcept: ‘Beheersbaarheid van Brand’) of op basis van het gelijkwaardigheidsbeginsel artikel 1.3 uit het Bouwbesluit 2012 (artikelen 2.201 en 2.203) en toelichting en de ‘Regeling Bouwbesluit 2012’ kan de toepassing van een natuurlijk of mechanisch werkend rookbeheersingssysteem (RBS) uitkomst geven. Daarmee wordt voldaan aan de minimale prestatie-eis en is het bouwen en gebruiken van een groter brandcompartiment wettelijk en economisch verantwoord.

Een veilige vluchtweg en snelle repressie.

Rookbeheersingssystemen zoals Rook- en Warmte-Afvoer (RWA) zorgen bij brand voor een gecontroleerde afvoer van rook en hitte vanaf het ontstaan van een brand waarmee het grootste gevaar van verstikking door rook kan worden voorkomen. Rookbeheersing maakt ook een betere binnenaanval of repressie door de brandweer mogelijk en beperkt rook- en brandschade.

De ontstaansgeschiedenis en de hedendaagse toepassing van brandventilatie.

De toepassing van brandventilatie met de zogeheten ‘black out ventilator’ vind de noodzakelijke oorsprong in de Engelse metaalindustrie uit de Tweede Wereldoorlog. Door het natuurlijke effect van opstijgende warme lucht dat vrijkomt als productiewarmte in de metaalindustrie en waar geventileerd moest worden kon ook ‘s-nachts geproduceerd worden zonder dat vanuit de lucht een producerend bedrijf zichtbaar was. Dat dit systeem ook in geval van een brand als brandventilatie (‘AFV; ‘Automatic Fire Ventilation’) gebruikt kon worden was eveneens een goede uitvinding!

Rookbeheersingssystemen vormen tegenwoordig al lange tijd een vast onderdeel van integrale brandveiligheid in uiteenlopende type gebouwen of bouwwerken. De brandveiligheid voor mensen wordt wereldwijd iedere dag en nacht beschermd in bijvoorbeeld winkelcentra, vides of atria, trappenhuizen, parkeergarages of verkeerstunnels en geven de brandweer een snelle en veilige inzetmogelijkheid voor repressie. Daarnaast kan het systeem dienen als industriële ventilatie van productiewarmte en zomerventilatie.

De ‘Regeling Rookbeheersingssystemen’ uit 2002 onder voorzitterschap van Van Hooft. 

De ‘Regeling Rookbeheersingssystemen’, NEN 6093 welke onder ons voorzitterschap in 2002 tot stand is gekomen, kent zowel traditionele Rook- en Warmte Afvoerinstallaties (natuurlijke en mechanische RWA/RBI), als overdrukinstallatie (trappenhuizen en liftschachten) en stuwdrukventilatie voor een rookbeheersingsinstallatie (RBS) voor luchtverplaatsing en rook- en warmte-afvoer in bijvoorbeeld parkeergarage en tunnels.

Op basis van de RWA-berekening wordt voor het technisch ontwerp een Programma van Eisen (PvE) opgesteld.

Wij beschikken over een certificaat waarmee onze diensten, medewerkers en processen worden gewaarborgd aan wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, efficiency, controle en duurzaamheid.
Dit Kiwa NCP-certificaat overtuigd onze relaties en klanten van het best haalbare resultaat, zowel daar waar het gaat om organisatorische als persoonlijke kennis en kunde!

Ook interessant:

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>