Certificering

Kwaliteit van brandveiligheid

Coördinatie en begeleiding bij CCV-inspecties

Ben je eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw met bijvoorbeeld een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, een sprinklerinstallatie en/of een rook- en warmteafvoerinstallatie? Je zorgt daarmee voor de veiligheid van personeel en bezoekers en dat de productie en/of dienstverlening optimaal beveiligd is. Daarom wordt via periodieke inspectie en certificering gewaarborgd dat de brandveiligheidssystemen en voorzieiningen voldoen aan alle wet- en regelgeving.

Brandbeveiligingsinstallaties en voorzieningen, zogeheten BIO-maatregelen (bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch), welke zijn vereist op basis van het Bouwbesluit 2012, dienen te zijn voorzien van een CCV-inspectiecertificaat (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid).

Dit geldt voor de installaties in een nieuw gebouw, maar ook voor de installatie in een bestaand gebouw. Een CCV-inspectiecertificaat wordt uitgegeven door een EN-ISO/IEC 17020:2012 Type A erkend inspectiebureau welke is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (RvA).

Een CCV-certificaat heeft in de meeste gevallen een geldigheidsduur van één jaar. Alleen het CCV-certificaat voor een brandmeldinstallatie zonder doormelding naar de Regionale Alarmcentrale heeft een geldigheidsduur van drie jaar.

Een CCV-inspectie is bedoeld om te controleren of een installatie doet waarvoor het is aangelegd. Tijdens de inspectie wordt niet alleen de goede werking gecontroleerd, maar ook of het juist is ontworpen en of het adequaat wordt gecontroleerd, beheerd en onderhouden.

Het CCV-certificaat geeft de overheid een soort vertrouwen dat de brandbeveiligingsinstallaties zullen functioneren op het moment dat de installatie als gevolg van een brand wordt geactiveerd.
De installaties worden geïnspecteerd op basis van de voorschriften ten tijde van de aanleg van de installatie. Dus een bestaande installatie wordt niet per definitie aan nieuwe voorschriften getoetst.

Wij kunnen je als eigenaar, beheerder of gebruiker ontzorgen door je te begeleiden bij het CCV-certificeringsproces. Hierbij inventariseren en controleren wij de benodigde (revisie)documenten, adviseren, voeren wij voorinspecties uit en coördineren wij de inspectie(s) van het inspectiebureau. Daarvoor  onderhouden wij de contacten tussen het branddetectiebedrijf, installateurs en het inspectiebureau. Wij informeren je continu over de voortgang.

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>