Nieuws Omgevingswet per 1 januari 2024

Nieuws Omgevingswet per 1 januari 2024

Bron: gemeente.nu

Delen

Foto: gemeente.nu

Nieuwsbericht | update 1 december 2023 

De Omgevingswet gaat verandering brengen in de Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen zoals wij die nu kennen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Kort gezegd wordt de omgevingsvergunning voor bouwen opgesplitst in een technisch deel en een ruimtelijk deel. Onder de Omgevingswet zijn als een van de besluiten, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor de activiteit bouwen twee afzonderlijke omgevingsvergunningen benodigd; een omgevingsvergunning voor een technische bouwactiviteit en een omgevingsvergunning voor een (bouw)omgevingsplanactiviteit.

In het Bbl, waarin de regels zijn gesteld met het oog op het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en de duurzaamheid en bruikbaarheid van gebouwen, zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. De meest opvallende is de indeling van het besluit. De hoofdstukken zijn niet ingedeeld naar veiligheid, gezondheid of energiezuinigheid maar logischer naar bestaande bouw, nieuwbouw, verbouw, enzovoorts. Wellicht belangrijker is dat er maatwerkvoorschriften zijn gesteld waarmee het bevoegd gezag gebouweigenaren kan verplichten tot het treffen van voorzieningen aan een bestaand bouwwerk en er nadere voorwaarden kunnen worden gesteld aan de gebruiksmelding.

De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening had de Kamer op 26 januari jl. laten weten dat aan de voorwaarden voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet kan worden voldaan op 1 januari 2024. Omdat de Kamer hiervan nog niet overtuigd was, vond er op 7 maart een debat plaats. De kritiek van een deel van de Kamer was vooral gericht op het zogeheten Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de uitvoering van de Omgevingswet technisch ondersteunt. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is vanwege de problemen met het DSO inmiddels al vijf keer uitgesteld. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

 

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>