Wij zijn

Van hooft

Wie zijn wij

Van Hooft en Partners is hét deskundige onafhankelijk advies- en ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in veiligheid in en om gebouwen. Wij bieden een breed en integraal scala van kennis en ervaring voor overheden en het bedrijfsleven op het gebied van (bouw)regelgeving voor brandveiligheid, klimaatbeheersing, interim management en cursus, training en coaching.

‘The deeper the roots, the higher the vision’

Een boom is zo sterk als zijn wortels diep zijn. Voor onze adviezen van onze disciplines geldt hetzelfde.

Bij Van Hooft en Partners werken we vanuit drie grondbeginselen: wat wij adviseren moet wetmatig en economisch verantwoord zijn, ontwikkeld zijn vanuit unieke en duurzame principes en tegelijkertijd een onafhankelijk en onderbouwd besluit bieden voor onze relaties.

Dankzij jarenlange kennis en ervaring presteren wij dat voor de meest uiteenlopende projecten. Die drie uitgangspunten verenigen lijkt vaak een onmogelijke opgave. Maar juist daarin schuilt de kracht van Van Hooft en Partners. Geen invulling van normen en regels, maar raadgeven in plaats van toetsen. Adviezen met een stevige basis van kennis, vertrouwen en flexibiliteit. Met diepe wortels. Omdat daaruit de beste adviezen groeien.

De deskundigen van Van Hooft en Partners B.V. beschikken over gedegen kennis en jarenlange ervaring op een hoog niveau. Vanuit die deskundigheid letten onze medewerkers scherp op ontwikkelingen in de gehele branche. Adviezen worden getoetst aan de wensen van klanten, maar vooral ook aan nationaal en internationaal wettelijk en normatief kader. Verder werkt de organisatie samen met vele branchegerelateerde ondernemingen en organisaties, zoals het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en branchegerelateerde geaccrediteerde certificatie- en inspectie-instellingen. Binnen deze organisaties leveren wij deskundige bijdragen, echter steeds vanuit een onafhankelijke en objectieve benadering.

Men mag óók door het inschakelen van een van onze adviseurs verwachten dat onvolkomenheden direct worden gesignaleerd en opgelost. Logisch. Daarom zullen oplossingen vroegtijdig worden aangedragen.

Ook kan inzichtelijk worden gemaakt welke (on)mogelijkheden er in een ontwerp of gebouw aanwezig zijn.

Met het aandragen van een raadgevend advies in plaats van toetsend, streven wij naar een optimale ondersteuning met een zo groot mogelijk economisch voordeel en voorkomt u zo weigeringsgronden of bestuurlijke dwangmaatregelen van het bevoegd gezag respectievelijk bij het indienen van een ‘Omgevingsvergunning’ of het in gebruik kunnen houden van uw gebouw.

Wij kunnen u daarvoor helpen aan oplossingen uit een breed, kundig en ervaren en onafhankelijk adviespakket over vraagstukken en voor oplossingen in onze gespecialiseerde vakgebieden. Onderwerpen die bij verbouw en nieuwbouw nodig zijn voor de aanvraag ‘Omgevingsvergunning brandveilig gebruik’.

Van Hooft en Partners B.V. is zich bewust van het maatschappelijk belang van goede oplossingen voor brandveiligheid en klimaatbeheersing en neemt daarvoor haar verantwoordelijkheid door goed te luisteren naar de wensen van de klant, gebruik te maken van goede leveranciers en steeds zorg te dragen voor deskundige adviezen.

Wil je meewerken aan een brandveiligere omgeving? Check dan onze vacatures.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>