Whitepaper ‘Veilig vluchten uit een niet-besloten ruimte’

Whitepaper ‘Veilig vluchten uit een niet-besloten ruimte’

KaiserVR

KaiserVR

Delen

Veilig vluchten uit een niet-besloten ruimte

Wat is een niet-besloten ruimte?

Het Bouwbesluit kent het begrip ‘niet-besloten ruimte’. Dit begrip is ooit ingevoerd om ruimten te onderscheiden die weliswaar (gedeeltelijk) zijn omhuld door constructie-onderdelen, maar waarin de condities (nagenoeg) overeenkomen met die in de buitenlucht. In het Bouwbesluit wordt dit begrip niet direct gedefinieerd, maar wel indirect door de eisen die eraan worden gesteld. Voor niet-besloten ruimten waardoor een rookvrije vluchtroute voert, wordt een zodanige afvoer van rook en toevoer van verse lucht vereist dat die ruimte tijdens brand gedurende langere tijd kan worden gebruikt om te vluchten en voor het uitvoeren van reddingswerkzaamheden en bluswerkzaamheden.

Meer Weten? Vraag de whitepaper aan!

VRAAG ONZE WHITEPAPER VEILIG VLUCHTEN UIT EEN NIET-BESLOTEN RUIMTE AAN!

Naam*

E-mailadres *

naam@bedrijf.nl

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>