Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

brandveiligheid
Delen

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Nieuwsbericht | 19-10-2022 | Bijgewerkt 20-02-2024

De voorzitter van de Eerste Kamer heeft bekendgemaakt dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2024 in werking treedt voor nieuwbouw, maar pas vanaf 1 juli 2024 in werking zal treden bij verbouwactiviteiten.

Voor de Wkb heb je gecertificeerde partners nodig. Vanzelfsprekend kun je als belanghebbende daarvoor op ons rekenen. Wat betreft brandveiligheid zijn wij eind vorig jaar het certificeringstraject BRL 5019 met Kiwa gestart en zijn wij inmiddels gecertificeerd kwaliteitsborger deelgebied brandveiligheid. Meer hierover? klik dan hier.

De voornaamste verandering van de Wkb is de introductie van kwaliteitsborgers. Deze kwaliteitsborgers zijn private toezichthouders die de kwaliteit van de bouwwerken toetst aan wettelijke technische vereisten. Het toezicht wordt dus verplaatst van publieke- naar private partijen. De gemeente is nog wel altijd bevoegd om handhavend op te treden, met dezelfde bevoegdheden. De kwaliteitsborgers houden toezicht gedurende het gehele proces, vanaf de ontwerptafel tot aan de daadwerkelijke bouw. De kwaliteitsborger stelt hiervoor een borgingsplan op. Dit is een plan waarin wordt aangegeven hoe wordt voldaan aan de bouwtechnische voorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en hoe beheersmaatregelen zijn opgenomen in verband met eventuele (financiële) risico’s. Daarnaast worden controlemomenten en inspectiepunten hierin opgenomen.

In de gereedmelding komt uiteindelijk informatie te staan over het gebouw en op welke manier het voldoet aan alle vereisten van het Bbl. Hierover moet de verantwoordelijke kwaliteitsborger een verklaring opstellen. In deze verklaring wordt aangegeven dat alles naar behoren is uitgevoerd. Hiermee is de gereedmelding ook voltooid.

Meer lezen over het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) klik dan hier.

Meer lezen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) klik dan hier.

Meer weten over de nieuwe regelgeving? Neem gerust contact met ons op!

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>