Bouwbesluit wordt Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Bouwbesluit wordt Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

brandveiligheid
Delen

Bouwbesluit wordt Besluit bouwwerken leefomgeving 

Nieuwsbericht | 10-12-2021 | Bijgewerkt 14-03-2023

Het ‘Bouwbesluit 2012’, waarin voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu zijn geformuleerd en waaraan alle bouwwerken moeten voldoen, krijgt als een van de vier besluiten (AmvB’s) uit de Omgevingswet met het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)’ in januari 2024 een opvolger. Met de Omgevingswet worden de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigd en samengevoegd.

De Omgevingswet gaat verandering brengen in de Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen zoals wij die nu kennen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Kort gezegd wordt de omgevingsvergunning voor bouwen opgesplitst in een technisch deel en een ruimtelijk deel. Onder de Omgevingswet zijn als een van de besluiten, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor de activiteit bouwen twee afzonderlijke omgevingsvergunningen benodigd; een omgevingsvergunning voor een technische bouwactiviteit en een omgevingsvergunning voor een (bouw)omgevingsplanactiviteit.

In het Bbl, waarin de regels zijn gesteld met het oog op het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en de duurzaamheid en bruikbaarheid van gebouwen, zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. De meest opvallende is de indeling van het besluit. De hoofdstukken zijn niet ingedeeld naar veiligheid, gezondheid of energiezuinigheid maar logischer naar bestaande bouw, nieuwbouw, verbouw, enzovoorts. Wellicht belangrijker is dat er maatwerkvoorschriften zijn gesteld waarmee het bevoegd gezag gebouweigenaren kan verplichten tot het treffen van voorzieningen aan een bestaand bouwwerk en er nadere voorwaarden kunnen worden gesteld aan de gebruiksmelding.

Eén van de verschillen tussen Bouwbesluit 2012 en Bbl is bijvoorbeeld de voorwaarden voor een tweede vluchtroute bij woonfunctie bestaande bouw.
De voorwaarden waaronder twee vluchtroutes in een bestaand woongebouw door dezelfde besloten gang mogen voeren zijn aangescherpt. De maximaal toegestane loopafstand geldt in het Bbl namelijk voor beide vluchtroutes. Ten opzichte van het Bouwbesluit 2012 kan dit betekenen dat een besloten gang mogelijk nader opgedeeld moet worden door het aanbrengen van een extra brand- of rookwerende scheidingsconstructie met zelfsluitende deuren.

Ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), waarmee een impuls wordt verwacht voor het vergroten van de brandveiligheid, wordt in de Omgevingswet opgenomen.

Meer weten over de nieuwe regelgeving? Neem gerust contact met ons op!

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>