Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende regels houden. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hiervoor zorgen. Dit is een stap voorwaarts, ook voor een goede brandveiligheid.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat vanaf 1 januari 2024 stapsgewijs in. Dat hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aangegeven.

De veranderingen uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gelden tot en met 2028 voorlopig alleen voor eenvoudige bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Daarna volgen de andere bouwwerken. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw.

Vanaf 1 januari 2024 moeten alle gebouwen en verbouwingen in gevolgklasse 1 onder de verantwoordelijkheid van een erkende onafhankelijke kwaliteitsborger worden getoetst. De kwaliteitsborger moet hiervoor gebruik maken van een erkend instrument als het KOMO® Instrument Kwaliteitsborging (KIK).

Wij hebben ons voorbereid op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en zijn door KIWA gecertificeerd conform de BRL 5019 ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ voor de planbeoordeling Brandveiligheid en voldoen daarmee niet enkel aan de wettelijke eisen maar ook aan de kwaliteitseisen van KOMO®.

Ook jouw planbeoordeling is bij ons in veilige handen.

Meer lezen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) klik dan hier.

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>