Sprinklerinstallatie in parkeergarage

Sprinklerinstallatie in parkeergarage

Delen

Sprinklerinstallatie in parkeergarage onder woongebouw 

Nieuwsbericht | 17-02-2022 |

Bij nieuw te bouwen woongebouwen met parkeergarage, gaat in de nieuwe Omgevingswet de verplichting gelden dat er een automatische blusinstallatie moet worden geïnstalleerd. Dit kan een sprinklerinstallatie zijn, maar ook een watermistinstallatie.

Er is al geruime tijd veel belangstelling voor de brandveiligheid in parkeergarages. Met de komst van oplaadfaciliteiten in parkeergarages is het aantal branden gestegen. De bestrijding van een brand in het accupakket van een electrische auto stelt de brandweer voor veel uitdagingen. De toegankelijkheid van een parkeergarage laat ook vaak te wensen over, daarom is er een discussie ontstaan over brandveiligheid in parkeergarages in combinatie met oplaadpalen. Hierover hebben wij al regelmatig bericht.

In het ontwerpbesluit van de nieuwe wet- en regelgeving Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is nu opgenomen dat er een verplichting komt om in de parkeergarages welke gesitueerd zijn onder een woongebouw (een gebouw waarin geslapen wordt) een automatische blusinstallatie moet worden aangebracht. Deze verplichting geldt voor parkeergarages die liggen onder een woongebouw met een vloer hoger dan 13 meter. Bij lagere woongebouwen geldt de verplichting alleen als de parkeergarage groter is dan 1000 m2 en als het bovenliggende gebouw slechts één vluchtroute heeft die bereikbaar is vanuit de parkeergarage.

Als een parkeergarage kleiner is dan 1000 m2 en het bovenliggende gebouw heeft een vluchtroute die niet bereikbaar is vanuit de parkeergarage dan geldt deze verplichting niet.

Met de invoering van de Omgevingswet wordt het Bouwbesluit 2012 vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de invoering is echter opnieuw uitgesteld.

Meer lezen over het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) klik dan hier.

Aan deze nieuwe wetgeving is een onderzoek van het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) vooraf gegaan.

De onderzoeksvragen waren:
1. Wat zijn de brandveiligheidsrisico’s van parkeergarages onder gebouwen?
2. Waarom is een automatische blusinstallatie een betere manier om deze brandveiligheidsrisico’s te beheersen dan:
a. het toepassen van brandventilatie met een verbeterde brandweerinzet
b. het toepassen van een uitbrandscenario
3. Wat is de inhoudelijke onderbouwing van de eis van een automatische blusinstallatie in gebouwen waarin kan worden overnacht (slaapgebouwen) en waarvan een vloer van een verblijfgebied > 13 meter boven het meetniveau gelegen is? En idem bij parkeergarages > 1.000 m².

Uit het onderzoek is gebleken dat een automatische blusinstallatie de risico’s beperkt. U kunt het onderzoeksrapport van het IFV hier downloaden

Ook interessant:

Meer weten over de nieuwe regelgeving? Neem gerust contact met ons op!

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>