Electrische auto’s in parkeergarages

Electrische auto’s in parkeergarages

Parkeergarage
Delen

Volop in de publiciteit; brandveiligheid van electrische auto’s

Tijdens het opladen van auto’s kan brand ontstaan door het gebruik van ondeugdelijke kabels, technische storingen in het accupakket of het oplaadstation. Het probleem is dat bij een mogelijke brand, de brand bijna niet te blussen is. Door de warmteontwikkeling kunnen metershoge steekvlammen ontstaan. Het accupakket in de auto is beschermd tegen water zodat er tijdens het rijden over een natte weg geen problemen ontstaan. Deze bescherming maakt het blussen van een brand van deze accu’s moeilijk. Een ‘thermal runaway’, een kettingreactie in de accu die bijna niet te stoppen is, kan leiden tot steekvlammen en zelfs tot ontploffing van de accu. In de praktijk blijkt dat bij een brand van een electrische auto, deze auto’s het beste in een dompelbad kan worden geplaatst en zelfs dan blijkt dat het brandgevaar pas na 9 dagen (!) is geweken.

Opladen in een ondergrondse parkeergarage 

Er wordt vooral discussie gevoerd over de toepassing van oplaadpunten in ondergrondse parkeergarages. Bij brand in een parkeergarage is de bereikbaarheid een groter probleem dan in de open lucht. Ook komen er bij brand van een lithiumaccu giftige dampen vrij die in een parkeergarage kunnen blijven hangen. De hoge temperaturen die ontstaan, kunnen bij brand in een parkeergarage een gevaar zijn voor de constructie van het gebouw en de eventuele bouwlagen die zich daarboven bevinden.

‘De brandrisico’s bij electrische voertuigen zijn anders dan bij traditionele voertuigen op fossiele brandstoffen’, bevestigt Brandweer Nederland in een reactie. Branden wijken af in brandverloop, intensiteit en mogelijkheid voor een veilige bestrijding door de brandweer. Dit betekent dus ook iets voor de voorzieningen die je moet treffen. Het is verstandig om, nu de wetgeving nog achterloopt, na te denken over de risico’s en hoe je deze kan verkleinen.

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) adviseert om laadpalen bij de uitgang van parkeergarages te plaatsen, zodat hulpdiensten er beter bij kunnen en in het geval van brand het voertuig naar buiten kunnen slepen.

Opvallend is dat in het Bouwbesluit 2012 per 1 maart 2020 in bepaalde situaties laadmogelijkheden of laadpalen verplicht worden gesteld. Dit komt waarschijnlijk door de politieke dwang om electrisch rijden te stimuleren in het kader van duurzaamheid. Dit maakt het probleem daardoor alleen maar urgenter.

Wij helpen u graag met het in kaart brengen van de risico’s en helpen u graag om deze risico’s te verminderen.

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>