Rapportage stalbranden

Rapportage stalbranden

stalbrand

Delen

Rapportage stalbranden

Nieuwsbericht | 01-03-2021 |

De brandveiligheid voor landbouwhuisdieren is in de afgelopen acht jaar niet toegenomen, maar juist afgenomen, blijkt uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het gemiddeld aantal dieren per jaar dat bij stalbranden is omgekomen is tussen 2012 en 2020 toegenomen. Ook is het aantal dode dieren per brand gestegen.

Met het actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 dat is opgesteld door LTO, Producenten Organisatie Varkenshouderij, de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland is er een weg ingeslagen om actie te ondernemen tegen de vele stalbranden.

Echter, nu blijkt uit het rapport van de onderzoeksraad dat de brandveiligheid van stallen nog veel te wensen overlaat. Eén van de oorzaken is volgens de onderzoeksraad dat bij de keuze van de maatregelen vooral is gekeken naar wat financieel haalbaar is voor de veehouderijsector. Zo wordt er vooral ingezet op bewustwording (veilig werken), onderzoek en het vergroten van het inzicht van de problematiek. Dit zijn acties die relatief weinig kosten en vrijwillig zijn.

Toch staat brandveiligheid hoog op de agenda van de veehouders en zijn er de afgelopen jaren acties ondernomen. Er is veel gedaan aan de bewustwording van brandgevaar bij werkzaamheden, zoals lassen, slijpen en het risico op kortsluiting. Van ongeveer 50% van de branden is de oorzaak onbekend, bijvoorbeeld vanwege de hevigheid van de brand of omdat er door aanwezigheid van asbest (veel daken van oudere stallen zijn van asbest-golfplaten) geen onderzoek wordt gedaan.

Elektra en kortsluiting wordt vaak genoemd als belangrijke oorzaak van brand. De verplichte elektrakeuringen voor stallen dragen bij aan bewustwording en verbetering van de brandveiligheid. De pluimvee-, varkens- en kalverhouderij hebben eens in de vijf jaar een verplichte elektrakeuring. Ook wordt in de varkenshouderij binnen het stalklimaat-vraagstuk gewerkt aan een pilot voor vroegtijdige detectie, om brand en verstikking te voorkomen.

Zo zijn er wel stappen gezet naar brandveiligere stallen, maar vooral door schaalvergroting in de veehouderij en de toename van elektrische installaties in stallen, is het aantal omgekomen dieren niet verminderd.

De initiatiefnemers van het actieplan ondersteunen de conclusie uit het rapport van de onderzoeksraad dat er een partij nodig is die verantwoordelijk is en kan bijsturen als dat nodig is. Landbouworganisatie LTO vindt het belangrijk dat ondernemers worden geholpen om akties te nemen die daadwerkelijk bijdragen aan een verbetering van de brandveiligheid. Ook moeten de maatregelen bijdragen aan een integrale verduurzaming van de veehouderij.

U kunt het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid hier downloaden

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>