Hoogbouw

Hoogbouw

Brandveiligheid
Delen

Hoogbouw

Brandveiligheid is gebaseerd op drie belangrijke uitgangspunten, namelijk:

 • het veilig vluchten van personen.
 • het beheersbaar houden van de brand.
 • de zorg voor het milieu.

Voor zowel wij als adviesbureau, als de overheid en met name de brandweer zijn dit de uitgangspunten voor de beoordeling van brandveilige hoogbouw.

Om aan deze uitgangspunten te kunnen voldoen dienen een aantal zaken in het gebouw goed geregeld te zijn.

Met betrekking tot het vluchten zijn de volgende onderdelen belangrijk:

 • functie van het gebouw;
 • bezetting van het gebouw (aantal personen per ruimte);
 • brandcompartimenten, subbrandcompartimenten, beschermde subbrandcompartimenten;
 • materiaalgebruik;
 • vluchtroutes, vluchtwegen en de status hiervan;
 • loopafstanden;
 • vluchtrouteaanduidingen, noodverlichting, voorzieningen vluchtdeuren;
 • brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties (BMI/OAI).

Met betrekking tot het beheersbaar houden van brand zijn de volgende onderdelen belangrijk:

 • brandcompartimenten;
 • sterkte hoofddraagconstructie;
 • brandmeldinstallatie;
 • brandblusinstallatie;
 • rookbeheersingssystemen;
 • bluswatervoorziening;
 • toegankelijkheid voor hulpdiensten.

Bovengenoemde zaken zijn voor nieuwbouw erg belangrijk, maar ook bestaande panden dienen hieraan te voldoen. In de Woningwet is vastgelegd dat gebouweigenaren/gebruikers verantwoordelijk zijn dat het gebouw voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

Onderzoek naar de status van uw gebouw, en of alle genoemde zaken nog in orde zijn valt onder hen verantwoording. Dat zij onderzoek naar de diverse specialistische zaken niet zelf kunnen doen, is niet verwonderlijk.

Om goed onderzoek te kunnen doen en zaken vast te kunnen stellen is een gedegen kennis van de regelgeving en de nodige bouwkundige kennis nodig.

Van Hooft en Partners hebben deze kennis in huis en kunnen relaties ontzorgen. Door middel van een checklist en verslaglegging in een rapportage ‘Bouwkundig Onderzoek’ zal onze deskundige aangeven waar en waarom het pand niet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

Uiteraard zal de adviseur ook meedenken in oplossingen om het pand weer te laten voldoen. Een ‘Plan van aanpak’ is na een inspectie met de nodige aandachtspunten dan ook een logisch gevolg.

Ook interessant:

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>