Opslaggebouwen en distributiecentra

Opslaggebouwen en distributiecentra

brandveiligheid
Delen

Opslaggebouwen en distributiecentra

De brandveiligheid van gebouwen en bouwwerken is gebaseerd op drie belangrijke uitgangspunten, namelijk:

 • het veilig vluchten van personen
 • het beheersbaar houden van de brand
 • de zorg voor het milieu

Om aan deze uitgangspunten te kunnen voldoen dienen een aantal zaken in het gebouw goed geregeld te zijn. Daarvoor stellen wij een brandveiligheidsconcept op waarmee getoetst wordt aan de wet- en regelgeving (Bouwbesluit, PGS 15, NEN etc.) en maken wij een projectgericht, wetmatig en economisch verantwoord ontwerp; een Masterplan Brandveiligheid (MpB) en eventueel met inzet van gelijkwaardige oplossingen.

Met dit Masterplan Brandveiligheid is de aanvraag voor de Omgevingsvergunning volledig, helder en ook ontvankelijk. Ook de aanvraag in ‘Omgevingsvergunning Online’ (OLO) kunnen wij begeleiden en verzorgen.

Met betrekking tot het vluchten zijn de volgende onderdelen belangrijk:

 • functie van het gebouw;
 • bezetting van het gebouw (aantal personen per ruimte);
 • brandcompartimenten, subbrandcompartimenten en beschermde subbrandcompartimenten;
 • materiaalgebruik;
 • vluchtroutes, vluchtwegen en de status hiervan;
 • loopafstanden;
 • vluchtrouteaanduidingen, noodverlichting en voorzieningen zoals vluchtdeuren;
 • brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties (bmi/oai).

Met betrekking tot het beheersbaar houden van brand zijn de volgende onderdelen belangrijk:

 • brandcompartimenten;
 • sterkte hoofddraagconstructie;
 • brandmeldinstallatie;
 • brandblusinstallatie;
 • rookbeheersingssystemen;
 • bluswatervoorziening;
 • toegankelijkheid voor hulpdiensten.

Bovengenoemde zaken zijn voor nieuwbouw erg belangrijk, maar ook bestaande gebouwen dienen hieraan te voldoen. In de Woningwet is vastgelegd dat gebouweigenaren/gebruikers verantwoordelijk zijn dat het gebouw voldoet aan de eisen van de wet- en regelgeving.

Onderzoek naar de status van een distributiecentrum, en of alle genoemde zaken nog in orde zijn valt onder hen verantwoording. Dat zij onderzoek naar de diverse specialistische zaken niet zelf kunnen doen is begrijpelijk.

Om goed onderzoek te kunnen doen en relevante zaken vast te kunnen stellen is een gedegen kennis en ervaring van de wet- en regelgeving en de nodige bouwkundige kennis én praktijkervaring nodig.

Wij hebben deze kennis in huis en kunnen relaties ontzorgen. Door middel van een checklist en verslaglegging in een rapportage ‘Bouwkundig Onderzoek’ zal onze ingenieur aangeven waar en waarom het pand niet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

Uiteraard zal de ingenieur ook meedenken in oplossingen om het pand weer te laten voldoen. Een ‘Plan van aanpak’ is na een inspectie met de nodige aandachtspunten dan ook een logisch gevolg.

Ook interessant:

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>