Whitepaper ‘CCV-certificatieregeling brandveiligheidsinstallaties’

Whitepaper ‘CCV-certificatieregeling brandveiligheidsinstallaties’

Delen

Is uw gebouw brandveilig?

Uiteraard zijn veel gebouwen voorzien van de vereiste brandveiligheidsvoorzieningen. Voor deze bouwkundige, installatietechnische en organisatorische (BIO) maatregelen en voorzieningen is het belangrijk dat deze volgens de voorschriften worden ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden. De brandveiligheidsinspectie hierop wordt gedaan door de Veiligheidsregio in opdracht van het bevoegd gezag en daar waar het gaat om gecertificeerde installaties door een EN-ISO/IEC 17020 erkend inspectiebureau.

Om te voorkomen dat geconstateerde overtredingen door het bevoegd gezag gaan leiden tot het uitvoeren van bestuurlijke dwangmaatregelen (opleggen last onder dwangsom, Artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:32 Algemene wet bestuursrecht, beheerovername of sluiting) en dat dit publiekelijk wordt vermeld in de gemeentelijke beperkingenregistratie en voor iedereen zichtbaar is in kadaster-online of dat een inspectierapport met een ‘Nee-conclusie’ afkeur wordt afgegeven, voeren wij een dossieronderzoek op aanwezigheid van de verplichte en geldende documenten en een voorinspectie uit.

VRAAG DE WHITEPAPER CCV-CERTIFICATIEREGELING AAN!

Naam*

E-mailadres *

naam@bedrijf.nl

brandveiligheid
+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>