Whitepaper ‘Zorgplicht brandveiligheid’

Whitepaper ‘Zorgplicht brandveiligheid’

© Chalet Group

Delen

Zorgplicht

De rampen bij Schiphol, Enschede en Volendam hebben de wetgever nieuwe inzichten gegeven. In het ‘Bouwbesluit 2012’ toetst de overheid of de brandveiligheid in een gebouw aannemelijk is. Als achteraf blijkt dat deze onvoldoende is, kan de eigenaar worden vervolgd.

In de Woningwet artikel 1 a lid 1 staat te lezen; ‘De eigenaar van een bouwwerk, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt’.

Oftewel; de eigenaar van een onroerend goed is verantwoordelijk voor de veiligheid.

De gebruiker is echter verantwoordelijk voor het veilig gebruiken van het gebouw. Volgens de Woningwet moet ‘een ieder’ ingrijpen als er zich een gevaarlijke situatie voordoet.

Het Bouwbesluit schrijft de minimale eisen voor een brandveilig gebruik voor en heeft als doel; het veilig vluchten bij brand. Het behoud van het pand is geen doelstelling. Bij de brand op de TU Delft bijvoorbeeld bleek dit. Iedereen had voldoende tijd om te vluchten en het gebouw stortte na 2 uur in elkaar. Exact volgens het Bouwbesluit.

Om slachtoffers bij brand te voorkomen, moeten er extra maatregelen op het gebied van bouwkunde, installatietechniek en organisatie (zogeheten BIO-maatregelen) worden getroffen.

Meer Weten? Vraag de whitepaper aan!

VRAAG DEZE WHITEPAPER 'ZORGPLICHT' AAN!

Naam*

E-mailadres *

naam@bedrijf.nl

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>