Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

kwaliteitsborging
Delen

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Nieuwsbericht | 14-05-2019 | Bijgewerkt 14-12-2023

Op 14 mei 2019 is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) met een ruime meerderheid aangenomen in de Eerste Kamer.

De weg naar deze wet was lang en er is veel vertraging opgelopen. Was de ingestorte garage op Eindhoven Airport op 27 mei 2017 of de brand op 14 juli 2017 in de Grenfelltoren in Londen de oorzaak van de vertraging? Duidelijk is dat in 2017 de tijd nog niet rijp was voor deze wet.

Het nieuwe stelsel treedt stapsgewijs in werking en geldt vanaf 1 januari 2024 eerst voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. Dat geeft alle betrokken partijen de kans ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze van toezicht in de bouw.

De toetsing van de bouwkundige stukken en het toezicht op de bouwplaats door de gemeente voor gevolgklasse 1 (grondgebonden woningen en bedrijfspanden van maximaal 2 bouwlagen, inclusief een klein kantoor) vervallen dan. Voor een dergelijk bouwproject worden een externe specialisten betrokken: een onafhankelijke kwaliteitsborger die van ontwerp, bouwaanvraag tot en met de uitvoering controleert en toetst op de naleving van de eisen vanuit de bouwregelgeving.

Wat houdt deze omstreden wet nu in? Het doel is om de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de positie van de gebruiker, vaak de consument, te versterken. Bij de bouw worden vaak steeds hogere kwaliteitseisen gesteld en ook door toegenomen complexiteit en versnippering van de bouw is de verdeling van de verantwoordelijkheid vaak onduidelijk. Vanaf 1 juli 2022 moeten bouwers samen met onderaannemers en leveranciers aantonen dat ze volgens de regels van het Bouwbesluit bouwen. Nu is een vergunning alleen voldoende, straks moet de bouwer in een opleverdossier de bewijslast vastleggen. Dit wordt dan vervolgens gecontroleerd door een onafhankelijk en erkend kwaliteitsborger aan de hand van een kwaliteitsinstrument. Deze Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat samen met de nieuwe Omgevingswet in.

Voorstanders van de wet verwachten dat deze leidt tot een betere kwaliteit. Tegenstanders verwachten meer rechtszaken.

Reacties vanuit de aannemersfederatie (AFNL) zijn positief. Zij denken dat bouwbedrijven zich beter kunnen onderscheiden door kwaliteit.

Vast staat dat door de nieuwe wet veel gaat veranderen, al geldt de wet in eerste instantie alleen voor ‘simpele’ bouwwerken zoals woningen. Nu de wet is aangenomen moet er een nieuwe toelatingsorganisatie worden opgetuigd van kwaliteitsborgers. Deze erkende kwaliteitsborger bepaald of een gebouw aan de gestelde eisen voldoet, de bouwvergunning is niet meer maatgevend.

Neem gerust contact met ons op

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>