Uitvoeringsbegeleiding

Uitvoeringsbegeleiding

In de praktijk merken wij aangaande certificeringen van brandveiligheid (bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch) dat er veel zaken tijdens een inspectie voor certificatie onnodig misgaan.

Zo zijn niet altijd de juiste documenten (bouwkundige en installatietechnische ontwerpen, onderhoudsrapporten etc.) op orde en short het regelmatig aan de installaties zelf.

Dan is het zonde van het geld en de tijd -een nieuwe inspectie kan veelal pas weken later opnieuw plaatsvinden- dat men er dan pas achter moet komen dat afkeurcriteria voorkomen hadden kunnen worden en dat het gebouw dan vanwege het ontbreken van de verplichte brandveiligheidscertificaten niet in gebruik kan worden genomen met alle gevolgen van dien.

Het meest vervelende is bijvoorbeeld het inzetten van zogeheten ‘handhavingsinstrumenten’ door het bevoegd gezag; de gemeente. Denk daarbij aan ‘last onder dwangsom’, sluiting van het gebouw etc.

De woningwet daarover verwijst in artikel 1b naar bouwen, verbouwen, gebruiken en in stand houden. Voor al die activiteiten geldt dat moet worden voldaan aan de overeenkomstige voorschriften uit het Bouwbesluit. De regels zijn rechtstreeks werkend: een eigenaar of gebruiker wordt geacht de regels te kennen. In aanvulling op het Bouwbesluit geldt de zorgplicht uit artikel 1a van de Woningwet. Dit artikel stelt dat in geval van evident gevaarlijke situaties – ook al wordt wel aan de regels voldaan – ‘een ieder’ moet ingrijpen en de gevaarlijke situatie moet beëindigen.

Het bevoegd gezag, de gemeente, ziet toe op de naleving van de voorschriften. De meeste gemeenten laten de brandweer controles uitvoeren op het voldoen aan de regels voor brandveiligheid. Deze controles worden uitgevoerd op basis van de risico’s die met het gebruik samenhangen.

Zo controleren gemeenten zelden woningen en woongebouwen, maar worden kinderopvang, zorggebouwen en gebouwen waar veel mensen bijeenkomen regelmatig gecontroleerd.

Tot slot; een gebouweigenaar is verantwoordelijk voor het gebouw en de gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig gebruiken van een gebouw.

Doe er je voordeel mee!

Ook interessant:

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>