Risico-inventarisatie

Risico-inventarisatie

Wat is het risico? Er zijn verschillende berekeningen nodig om dat te bepalen.

Brandoverslagberekening

Het begrip weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) staat voor het aantal minuten dat de scheidingsconstructie tussen twee brandcompartimenten weerstand biedt tegen branddoorslag en brandoverslag.

Branddoorslag is de uitbreiding van brand van een ruimte naar een andere ruimte, anders dan via de buitenlucht. Brandoverslag is de uitbreiding van brand via de buitenlucht.

Onder normale omstandigheden moet de brandweer de brand binnen 60 minuten na het ontstaan van de brand onder controle hebben. De WBDBO moet in de meeste gevallen dus minimaal 60 minuten zijn, anders zal de brand zich uitbreiden naar een volgend brandcompartiment.

Belangrijk is om te realiseren dat een WBDBO-eis tussen twee ruimten niet hetzelfde hoeft te zijn als de brandwerendheid van scheidingsconstructie. Een buitengevel kan bijvoorbeeld 30 minuten brandwerend zijn uitgevoerd, maar door de afstand tussen twee brandcompartimenten en de brandwerendheid van de constructie kan er wel een weerstand tegen brandoverslag (via de buitenlucht) van 60 minuten worden bereikt.

De bijdrage die de afstand door de lucht levert ten aanzien van de weerstand tegen brandoverslag (WBO) kan worden berekend middels een warmtestralingsfluxberekening conform de NEN 6068. De WBO-eis voor uw gebouw is niet afhankelijk van hetgeen op het naastliggende perceel is gebouwd. In de norm wordt uitgegaan van een spiegelsymmetrie ten opzichte van de erfgrens. Daardoor is de afstand tot aan de perceelgrens bepalend, in plaats van de afstand tot een (bestaand) gebouw op het naastgelegen perceel.

Van Hooft en Partners kan u bijstaan in het maken en adviseren in een WBO berekening. De resultaten worden beschreven in een rapportage. De brandoverslagberekening kan ook onderdeel zijn van het Masterplan Brandveiligheid.

Vuurlastberekening

Vuurbelasting is de hoeveelheid warmte die vrijkomt per eenheid van vloeroppervlakte bij verbranding van alle in het (beschouwde gedeelte van het) bouwwerk aanwezige brandbare materialen. De vuurbelasting wordt berekent conform de NEN 6090.

De vuurbelastingberekening kan noodzakelijk zijn:

  • als onderbouwing voor reductie op de brandwerendheid van de bouwconstructie;
  • bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag;
  • als onderdeel van gelijkwaardige oplossing voor grote brandcompartimenten;
  • als onderdeel van het toezichtarrangement voor een gelijkwaardige oplossing.

Uiteraard zal de adviseur ook meedenken in oplossingen om het pand weer te laten voldoen. Een ‘Plan van aanpak’ is na een inspectie met de nodige aandachtspunten dan ook een logisch gevolg.

Ook interessant:

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>