Ontwerp van installaties

Programma van Eisen/UitgangspuntenDocument

Deskundig en verantwoord ontwerpen

Voordat een brandbeveiligingsinstallatie op basis van het goedgekeurde brandveiligheidsplan (Masterplan Brandveiligheid; MpB) kan worden ontworpen en aangelegd moeten eerst de technische uitgangspunten worden geformuleerd en vastgelegd. Dit gebeurd in het Programma van Eisen (PvE voor rookbeheersing (RBS) en brandmeld- en ontruimingsalarm (bmi/oai) of een UitgangspuntenDocument (UpD; voor vast opgestelde brandbeheersings- en brandblusinstallaties; VBB).

Wij kunnen voor elk type gebouw het PvE of UpD voor de vereiste brandmeldinstallatie, de ontruimingsalarminstallatie, de rookbeheersingsinstallatie en de automatische brandblusinstallaties opstellen en zorgdragen voor ondertekening door het bevoegd gezag, veelal de brandweerorganisatie uit de desbetreffende Veiligheidsregio die in opdracht van de desbetreffende gemeente handelt. Volgens het CCV-certificeringsschema wordt eerst het PvE/UpD als Basis Ontwerp (BSO) voor de administratieve inspectie door een inspectiebureau beoordeeld. Het tweede deel van de administratieve inspectie stelt vast of het detailontwerp (DTO) (tekeningen, berekeningen, schema’s, etc.) voldoet aan de afgeleide doelstelling zoals dit is vastgelegd in het CCV-certifceringschema. Daarmee is de basis gelegd voor de visuele en functionele inspectie van het certificeringsproces dat dient te leiden tot het inspectiecertificaat.

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>