PGS-15

Gevaarlijke stoffen

PGS-15 waar moet ik rekening mee houden?

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 beschrijft de richtlijnen waar ondernemers en instellingen dienen te voldoen bij de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Er wordt ingegaan op brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. PGS 15 is voor velen een wirwar van voorschriften en regeltjes en hierdoor zien de meeste bedrijven en instellingen het als een enorme opgave om er achter te komen of de gevaarlijke stoffen wel op de juiste manier zijn opgeslagen.

De PGS 15 schrijft een maximale opslagcapaciteit voor betreffende stoffen in een voor publiek toegankelijke winkelruimte. Door slim gebruik te maken van de mogelijkheden die de PGS 15 regelgeving biedt, kan er meer stoffen worden opgeslagen in de winkelruimte en bedrijfsruimten.

De mogelijkheid voor uitbreiding opslag PGS 15 stoffen in winkelruimte kan zich bevinden in:

  • bouwkundige voorzieningen in combinatie met stellage opstellingen,
  • inpandige bouwkundige voorzieningen,
  • uitpandige bouwkundige voorzieningen,
  • brandveiligheidsopslagkast.
  • Artikel 4.8 geeft drie opties.
  • Er kan een beperkte hoeveelheid verpakte gevaarlijke stoffen in een verkoopruimte opgeslagen worden (lid 2b).
  • Daarnaast (en aanvullend) is het mogelijk om de verpakte gevaarlijke stoffen in een PGS 15- opslagvoorziening te plaatsen (lid 2a).
  • Of het bedrijf kan bij het bevoegd gezag een verzoek tot maatwerk indienen (lid 4).

De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in verkoopruimten is geregeld in artikel 4.8 van de ministeriële regeling van het Activiteitenbesluit. In maart 2009 is dit artikel gewijzigd. Geen winkelondernemer is gelijk, dus onze werkwijze is een inventarisatie maken van alle te verkopen stoffen die mogelijk in de winkel wordt uitgestald.

Naar aanleiding van die inventarisatie maken wij voor die specifieke winkel een Uitgangs Punten Document (UPD). Dit vormt de basis voor het maken van voorschriften op maat.

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>