Organisatorische brandveiligheid

Organisatorische brandveiligheid

Van Hooft en Partners is het deskundige en onafhankelijke advies- en ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in veiligheid in en om gebouwen. Als eigenaar of gebruiker van een gebouw bent u (volgens artikel 1a van de Woningwet) verantwoordelijk dat het gebouw voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit. Indien uw gebouw voorzien is van een brandmeldinstallatie dient er ook een ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan aanwezig te zijn (Bouwbesluit 2012 artikel 6.23 lid 1 en lid 6).

Onze adviseurs helpen u graag verder volgens de laatste normen en regelgeving én met maatwerk dat op het gebruik van het gebouw afgestemd word. In een vluchtplan is aangegeven welke stappen er door de bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) volgens de Arbowet en gebruikers worden genomen in het geval van een calamiteit, zoals een brandmelding. Een vluchtplan vertelt u, maar ook uw medewerkers, welke routes zij moeten volgen om snel en veilig een gebouw te kunnen verlaten. Op de ontruimingsplattegrond staat duidelijke informatie welke routes gevolgd moeten worden voor een veilige, maar ook vooral snelle ontruiming.

In een ontruimingsplan worden de volgende aspecten weergegeven:

  • Tekening van de huidige situatie
  • Gegevens van het betreffende gebouw
  • Gegevens van de organisatie
  • Vluchtroutes voor alle lagen van het gebouw
  • Een logboek van het ontruimingsplan
  • Een telefoonlijst (welke instanties/bedrijven gewaarschuwd moeten worden bij calamiteiten).
  • Taakverdeling
  • Aanduiding van verzamelplaatsen buiten het gebouw

Het kan voorkomen dat uw gebouw door de jaren heen veranderd is en hierdoor uw vluchtplan niet meer actueel is. Het is raadzaam om dit zo spoedig mogelijk aan te passen aan de huidige situatie, voor de veiligheid van u en van uw medewerkers.

Het opstellen van ontruimingsplannen is maatwerk en wordt door middel van de juiste vragen en specifieke kennis afgesteld op de eindgebruiker.

Ook interessant:

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>