Masterplan

Brandveiligheid (MpB)

Masterplan Brandveiligheid (MpB)

Bij bouwen, verbouwen, renoveren en het gebruiken van gebouwen krijgt men vanzelfsprekend te maken met brandveiligheid. Wij kunnen je dan bijstaan met de juiste risicogerichte adviezen door een toets aan de wet- en regelgeving en hoe je de brandveiligheid op het vereiste niveau kunt brengen én houden. Dit kan zijn door met een brandscan aan te geven aan welke eisen het gebouw dient te voldoen en welke architectonische ontwerpmogelijkheden er zijn. En, welke prestatie levert het gebouw zelf om veilig in te kunnen verblijven? Zijn er aanvullende of afwijkende maatregelen nodig en mogelijk om aan het minimale prestatieniveau te komen? Denk daarbij aan bouwkundige, organisatorische en installatietechnische maatregelen (BIO), zoals brandwerendheid, ontvluchting en brandbeheersingssystemen. Een eerste analyse met een brandscan geeft daarin snel en vakkundig inzicht.

Maar denk vooral aan welke alternatieven er in een specifieke situatie kunnen zijn. Immers, elk gebouw en gebruik ervan is uniek. Op basis van het ‘Gelijkwaardigheidsartikel 1.3’ uit het Bouwbesluit zijn er wellicht mogelijkheden om een economisch en afwijkend van de wet- en regelgeving verantwoord ontwerp te maken.

Wet- en regelgeving

In de wet- en regelgeving wordt veel waarde gehecht aan een goed ontworpen, samenhangende en betrouwbare brandbeveiliging die mensen, gebouwen en goederen beschermd en brandschade moet kunnen voorkomen en beperken. De borging daarvoor is vastgelegd in het model ‘Integrale Brandveiligheid Bouwwerken’ (IBB) en het model ‘Integraal Plan Brandbeveiliging’ (IPB) en, in het geval van wettelijke verplichte certificering, in het ‘Schema Certificering Brand Veiligheid’ (SCBV) van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Het IBB versterkt de brandveiligheid door samenwerking. Door alle partijen (overheden, ontwerper, adviseur en leverancier) te betrekken en gezamenlijk het stappenplan te volgen, zorg je  dat er een goede samenhang is tussen verschillende brandveiligheidsmaatregelen. Er is dan sprake van integrale brandveiligheid!

Veel terminologie uit evenzoveel wetten en regels dus. Met het Masterplan Brandveiligheid (MpB) helpen wij je daarbij niet alleen om de bomen door het bos weer te zien maar ook wetsmatig en economisch verantwoorde keuzes te maken!

Vereisten aan bestaande bouw

‘Zorgplicht brandveiligheid’ en Nul-meting bestaande bouw

Als eigenaar van een onroerend goed ben je wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid en is de gebruiker verantwoordelijk voor het veilig in standhouden en gebruiken van het gebouw. Volgens de Woningwet artikel 1 a moet ‘een ieder’ ingrijpen als er zich een gevaarlijke situatie voordoet. In Artikel 1.16 ‘Zorgplicht Bouwbesluit 2012’ staat helder omschreven; ‘Wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt’.

Vraag je dus af wat de staat is van de brandveiligheid van het gebouw waarin je werkt, verblijft en voor verantwoordelijk bent? Kun je in geval van een calamiteit snel en veilig vluchten en wordt de brandweer gealarmeerd?

Lees hier meer hoe we je kunnen helpen met een Nul-meting volgens NEN 6059-1:2015; de brandscan.

Voorlopig ontwerp van nieuwbouw of verbouw

In dit stadium is een ontwerp vaak nog goed te sturen waardoor je bij een definitief ontwerp niet voor verrassingen komt te staan. Op basis van een voorlopig ontwerp toetsen wij jouw bouwplan in hoofdlijnen op brandveiligheid. Hierdoor weet je in een vroeg stadium met welke voorzieningen je rekening dient te houden in het ontwerp. Tevens nemen wij de (on)mogelijkheden uit het bouwkundig ontwerp met je door en wijzen wij je op handigheden en geven wij je eventuele alternatieve oplossingen aan.

Definitief ontwerp

Op basis van een definitief ontwerp toetsen wij het bouwplan uitgebreid ten aanzien van de wet- en regelgeving voor brandveiligheid. Hierbij komen alle aspecten met betrekking tot de brandveiligheid aan bod: beheersbaarheid van brand, veilig vluchten, materiaalgebruik, brandbeveiligingsinstallaties en het brandveilig gebruik. Indien van toepassing worden gelijkwaardige oplossingen aangedragen en eventuele maatregelen ten behoeve van opslag en gebruik van goederen en gevaarlijke stoffen. Economische verantwoorde adviezen en uitvoeringsbegeleiding maken het geheel compleet.

De resultaten van de bouwplantoets van het definitief ontwerp worden beschreven in een rapport: Masterplan Brandveiligheid (MpB). Het Masterplan Brandveiligheid wordt ondersteund door tekeningen waarop alle brandveiligheidsvoorzieningen staan aangegeven en indien nodig wordt het ondersteund met berekeningen. Het Masterplan Brandveiligheid geeft een volledig inzicht in het brandveiligheidsniveau van uw gebouw.

Indienen van een brandveilig ontwerp en acceptatie van het bevoegd gezag

Het Masterplan Brandveiligheid is bedoeld ter onderbouwing en acceptatie door het bevoegd gezag van de geadviseerde en benodigde bouwkundige, organisatorische en installatietechnische maatregelen (brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, rookbeheersingssystemen (RBS; Rook- en Warmte-Afvoer, overdruk, stuwdruk), brandweerliften en vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB; sprinkler, watermist, blusgas, blusschuim). Daarvoor stellen wij voor je de technische uitgangspunten op (Programma van Eisen; PvE)/Uitgangspuntendocument; UpD).

De aanvraag voor de Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en/of brandveilig gebruik is dan de volgende stap die wij voor je kunnen verzorgen en begeleiden om te kunnen gaan bouwen of om het gebouw brandveilig te kunnen blijven gebruiken.

Gerelateerde adviesproducten:

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>