Gelijkwaardige

oplossingen

Gelijkwaardige oplossingen

Als je voornemens bent te gaan bouwen, te verbouwen of te renoveren dan krijg je te maken met brandveiligheidseisen. Wij kunnen je dan helpen met wetsmatige en economisch verantwoorde adviezen. Adviezen welke u niet alleen tijd maar ook geld kunnen besparen. Dit kan zijn door aan te geven aan welke eisen bepaalde onderdelen van het gebouw dient te voldoen, maar ook welke alternatieven er zijn die kunnen passen bij de wensen en financiële mogelijkheden.

Het bouwwerk dient in basis te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften van het ‘Bouwbesluit 2012’. Maar dit bouwbesluit geeft ook de ruimte om op een andere wijze invulling te geven aan de brandveiligheid van het bouwwerk. Mits de andere oplossing tenminste hetzelfde brandveiligheidsniveau heeft als beoogd met de voorschriften uit het ‘Bouwbesluit 2012’. Daar zorgen wij uiteraard ook voor!

Zo zijn er ‘gelijkwaardige oplossingen’ voor bijvoorbeeld grotere brandcompartimenten of langere loopafstanden van vluchtroutes. Methoden om een gelijkwaardige oplossing te onderbouwen zijn bijvoorbeeld de ‘Methode Beheersbaarheid van Brand 2007’, de ‘NEN 6060’ of de ‘NEN 6079’. Daarnaast kunnen we met computersimulaties, zogeheten ‘Computer Fluid Dynamics (CFD)’ en ‘Fire Dynamic Simulator (FDS)’ een gelijkwaardige oplossing voor rook- en luchtstromingsgedrag, ontvluchting, en het effect van bouwkundige en installatietechnische middelen inzichtelijk maken, modelleren en dus goed onderbouwen.

Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van advies, uitvoeringbegeleiding en opleidingen en trainingen met de meest uiteenlopende onderwerpen en een goede reputatie bij opdrachtgevers en toetsende instanties

Wij adviseren talloze opdrachtgevers bij het onderzoeken van alternatieven binnen het kader van gelijkwaardige oplossingen.

De onderbouwing van een gelijkwaardige oplossing kan een onderdeel zijn van een bouwplantoets. In dat geval wordt onderbouwing verwerkt in het Masterplan Brandveiligheid (MpB).
In het andere geval wordt de onderbouwing beschreven in een apart rapport of in een notitie.

 

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>