Gelijkwaardige

oplossingen

Gelijkwaardige oplossingen

Als u voornemens bent te gaan bouwen, te verbouwen of te renoveren dan krijgt u te maken met brandveiligheid. Van Hooft en Partners B.V. kan u dan bijstaan met adviezen. Dit kan zijn door aan te geven aan welke eisen bepaalde onderdelen van het gebouw dient te voldoen, maar welke alternatieven er zijn en welke alternatieven er zijn welke passen bij uw wensen en financiële mogelijkheden.

Het gebouw dient in basis te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit 2012. Maar het Bouwbesluit geeft u ook de ruimte om op een ander wijze invulling te geven aan de brandveiligheid van het gebouw. Mits de andere oplossing tenminste hetzelfde brandveiligheidsniveau heeft als beoogd met de voorschriften uit he Bouwbesluit 2012.

Zo zijn er gelijkwaardige oplossingen voor bijvoorbeeld grotere brandcompartimenten of langere loopstanden van vluchtroutes.

Van Hooft en Partners B.V. kan u adviseren bij het onderzoeken van alternatieven en gelijkwaardige oplossingen.

Methoden om een gelijkwaardige oplossing te onderbouwen zijn bijvoorbeeld de Methode Beheersbaarheid van Brand 2007, de NEN 6060 of de NEN 6079. Daarnaast kunnen Computer Fluid Dynamics (CFD) een gelijkwaardige oplossing onderbouwen.

De onderbouwing van een gelijkwaardige oplossing kan een onderdeel zijn van een bouwplantoets. In dat geval wordt onderbouwing verwerkt in het Masterplan Brandveiligheid. In het andere geval wordt de onderbouwing beschreven in een apart rapport of in een notitie.

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>