Gebruiksmelding

brandveilig gebruik

Omgevingsvergunning en melding 'Brandveilig gebruik Bouwbesluit 2012' (gebruiksmelding)

Gebouwen dienen uiteraard brandveilig te worden gebruikt. De landelijk daarvoor geldende regels zijn opgenomen in het ‘Bouwbesluit 2012’.

Voor de meer risicovolle gebouwen moet een eigenaar/gebruiker voor de ingebruikname (minimaal 4 weken van te voren) een ‘Melding brandveilig gebruik’ (Gebruiksmelding) bij de gemeente indienen.  Bijvoorbeeld voor gebouwen waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Denk daarbij aan winkelgebouwen en winkelcentra en industriële productiegebouwen en gebouwen waar evenementen en beurzen plaatsvinden.

Dit geldt ook indien gelijkwaardige oplossingen worden toegepast voor voorschriften in hoofdstuk 6 of 7 van het Bouwbesluit met betrekking tot brandveiligheid.

De melding inclusief eventueel benodigde tekeningen dienen wij als gemachtigde van en voor je in namens de eigenaar/gebruiker via het Omgevingsloket Online (OLO) en begeleiden wij richting de desbetreffende gemeente en de brandweer uit de betreffende veiligheidsregio.

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>