Gebruik

Gebruik

Bij brandveiligheid is het belangrijk om te kijken naar de mogelijke risico’s. Wordt een gebouw gebruikt voor de opslag van metaal of voor fietsaccu’s.

Voor de ingebruikname van een gebouw moet daarom vaak een Melding Brandveilig gebruik worden gedaan bij de Gemeente. Zij beoordelen of er extra maatregelen nodig zijn.
Begrijpelijk is het dat als een gebouw in gebruik wordt genomen door een ander bedrijf dat dan ook opnieuw deze risico’s onder de loep worden genomen. Zijn de genomen maatregelen ook voldoende voor de nieuwe bedrijfsactiviteiten en de nieuwe produkten die opgeslagen worden.

Ook zien wij in de praktijk dat, vaak door ruimte gebrek, de ruimte niet brandveilig gebruikt wordt. Vluchtdeuren worden versperd door uitstallingen. Zelfsluitende deuren zijn na verloop van tijd niet meer zelfsluitend of de deurdranger wordt om praktische redenen los gemaakt.
Zoals op onderstaande foto’s te zien is.

 

                                                                            

Duidelijk is dat brandveiligheid geïntegreerd moet worden in de dagelijkse praktijk. Helaas is dat niet overal vanzelfsprekend.

Uitgelicht:

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>