Camera-inspectie

Camera-inspectie

Bij een sprinklerinstallatie zijn er naast de duidelijk zichtbare onderdelen, ook onderdelen die wij niet kunnen zien, zoals de binnenzijde van de leidingen. De binnenzijde kan aangetast zijn door het water. Deze controle kan worden gedaan door middel van een camera inspectie. Sprinklerleidingen dienen elke 10 jaar inwendig  geïnspecteerd te worden. Zo kan inzichtelijk gemaakt worden in hoeverre er sprake is van corrosie. Corrosie kan plaatsvinden in droge en in natte sprinklerleidingen.

Ook moet periodiek de sprinklertank of reinwatertank worden geïnspecteerd. Daarvoor werken wij samen met gespecialiseerde duikbedrijven die met een camera in de tank duiken om de situatie te bekijken. Ook is er de mogelijkheid om de tank eventueel te reinigen.

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>