Wat beschermt de sprinklerinstallatie?

Tijd voor een camera-inspectie

Een sprinklerinstallatie biedt volgens artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 een gelijkwaardige oplossing voor de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit 2012. Beheer en onderhoud van een sprinklerinstallatie is dan ook van groot belang om de betrouwbaarheid ervan te kunnen blijven garanderen. Door de verslechterde staat van de installatie -‘Ageing’- kan de werking van sprinklerinstallaties negatief beïnvloed worden.

In zogeheten ‘natte’ sprinklerinstallaties kan luchtophoping aanwezig zijn, waar voornamelijk op de scheiding van water en lucht corrosie te verwachten is. Dit komt vaak voor in de hoogstgelegen delen van een systeem.

Een andere corrosievorm is microbiële corrosie (MIC), een bacterie in het water die het corrosieproces bevordert en zelfs tot vernauwingen en verstoppingen kan leiden van het leidingsysteem. Met de BART test (‘Biological Activity Reaction Test’) worden één of meerdere watermonsters uit de sprinklerinstallatie genomen die op kweek worden gezet en waarvan een rapport met advies wordt opgesteld.

Door corrosievorming kunnen de leidingen van een blusinstallatie gaan lekken, corroderen en uiteindelijk blokkeren. Als er dan brand uitbreekt kan het systeem  niet de vereiste bescherming bieden. Het is daarom van belang om de staat van een sprinklerinstallatie periodiek te laten onderzoeken.

Een werkgroep werkte zes jaar aan de ontwikkeling van de Nederlandse onderhoudsnorm waarna in september 2017 het Technisch Bulletin 80 ‘Beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties’ (TB80) verscheen. Dit Bulletin heeft per 15 juni 2021 een up-date gekregen.

Vanuit dit voorschrift moeten sprinklerinstallaties ten minste eens per 15 jaar inwendig geïnspecteerd worden om de kwaliteit ervan te controleren. Deze controle kan worden gedaan door middel van een camera-inspectie.

Bron: Borbotech

Bron: Borbotech

 

Zo kan inzichtelijk gemaakt worden in hoeverre er sprake is van corrosie.

Ook moet periodiek de sprinklertank of reinwatertank worden geïnspecteerd.

Bron foto: Borbotech.
+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>