Bouwkundig onderzoek

Bouwkundig onderzoek

Brandveiligheid is gebaseerd op drie belangrijke uitgangspunten, namelijk:

 • het veilig vluchten van personen.
 • het beheersbaar houden van de brand.
 • de zorg voor het milieu.

Voor zowel wij als adviesbureau, als de overheid en met name de brandweer zijn dit de uitgangspunten voor de beoordeling van een gebouw.

Om aan deze uitgangspunten te kunnen voldoen dienen een aantal zaken in het gebouw goed geregeld te zijn.

Met betrekking tot het vluchten zijn de volgende onderdelen belangrijk:

 • functie van het gebouw;
 • bezetting van het gebouw (aantal personen per ruimte);
 • brandcompartimenten, subbrandcompartimenten, beschermde subbrandcompartimenten;
 • materiaalgebruik;
 • vluchtroutes, vluchtwegen en de status hiervan;
 • loopafstanden;
 • vluchtrouteaanduidingen, noodverlichting, voorzieningen vluchtdeuren;
 • brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties (BMI/OAI).

Met betrekking tot het beheersbaar houden van brand zijn de volgende onderdelen belangrijk:

 • brandcompartimenten;
 • sterkte hoofddraagconstructie;
 • brandmeldinstallatie;
 • brandblusinstallatie;
 • rookbeheersingssystemen;
 • bluswatervoorziening;
 • toegankelijkheid voor hulpdiensten.

Bovengenoemde zaken zijn voor nieuwbouw erg belangrijk, maar ook bestaande panden dienen hieraan te voldoen. In de Woningwet is vastgelegd dat gebouweigenaren/gebruikers verantwoordelijk zijn dat het gebouw voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

Onderzoek naar de status van uw gebouw en óf alle genoemde zaken nog in orde zijn, valt onder hen verantwoording. Dat zij een onderzoek naar de diverse specialistische zaken niet zelf kunnen doen is niet begrijpelijk.

Om goed onderzoek te kunnen doen en zaken vast te kunnen stellen is een gedegen kennis van de regelgeving en de nodige bouwkundige kennis nodig.

Wij hebben niet alleen deze kennis in huis om relaties te ontzorgen maar kunnen bogen op een ruime ervaring van talloze projecten en gebruiken daarnaast de modernste software voor het berekenen van de doorstroomcapaciteit van de vluchtroutes en opvangcapaciteit in de gebouwen. Door middel van een checklist en verslaglegging in een rapportage ‘Bouwkundig Onderzoek’ zal de adviseur in begrijpelijke taal aangeven waar en waarom het pand mogelijk niet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften (Ministeriële Regeling 2012 en NEN 6089).

Bij complexe gebouwen of een specifiek gebruik van gebouwen en waar veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn, zoals in winkelcentra, theaters/bioscopen en evenementen- en expositiegebouwen en voor gebouwen waar een verhoogd veiligheidsrisico geldt, zoals parkeergarages, tunnels en andere ondergrondse bouwwerken, is een computersimulatie (FDS+Evac) een goede optie om het gebruik van het gebouw te toetsen aan en zondig te ontwerpen naar een veilige en tijdige ontvluchting.

Uiteraard zal de adviseur ook meedenken in passende oplossingen om het pand weer te laten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. Een ‘Plan van Aanpak’ is na een inspectie met de nodige aandachtspunten dan ook een logisch gevolg.

Ook interessant:

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>