Begeleiding inspectie

Begeleiding inspectie

Bent u eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw met bijvoorbeeld een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, een sprinklerinstallatie, een rook-en warmteafvoerinstallatie?

Dergelijke brandbeveiligingsinstallaties welke zijn vereist op basis van het Bouwbesluit 2012 dienen te zijn voorzien van een CCV-inspectiecertificaat. Dit geldt voor de installaties in een nieuw gebouw, maar ook voor de installatie in een bestaand gebouw. Een CCV-inspectiecertificaat wordt uitgegeven door een inspectiebureau welke is accrediteert door de Raad van Accreditatie (RvA).

Een CCV-certificaat heeft een geldigheidsduur van één jaar. Alleen het CCV-certificaat voor een brandmeldinstallatie zonder doormelding naar de Regionale Alarmcentrale heeft een geldigheidsduur van drie jaar.

Een CCV-inspectie is bedoeld om te controleren of een installatie doet waarvoor het is aangelegd. Tijdens de inspectie wordt niet alleen de goede werking gecontroleerd, maar ook of het juist is ontworpen en of het adequaat wordt gecontroleerd, beheerd en onderhouden.

Het CCV-certificaat geeft de overheid een soort vertrouwen dat de brandbeveiligingsinstallaties zullen functioneren op het moment dat de installatie als gevolg van een brand wordt geactiveerd.

De installaties worden geïnspecteerd op basis van de voorschriften ten tijde van de aanleg van de installatie. Dus een bestaande installatie wordt niet aan nieuwe voorschriften getoetst.

Wij kunnen de eigenaar, beheerder of gebruiker ontzorgen door te begeleiden bij het CCV-certificeringsproces. Hierbij inventariseren (bijvoorbeeld revisiebescheiden), adviseren en coördineren wij en nemen wij actief deel aan de inspecties. Hierbij onderhouden wij de contacten tussen het branddetectiebedrijf, installateurs en het inspectiebureau. Wij informeren u continu over de voortgang. Nota bene: een inspectie kan niet plaatsvinden tijdens een verbouwing.

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>