Sprinkler in parkeergarages

Sprinkler in parkeergarages

Delen

Sprinklerinstallatie in parkeergarages onder woongebouwen vanaf 2022 verplicht!

Juni 2021

De brandveiligheid in parkeergarages is erg actueel de laatste tijd. Door de toepassing van kunststoffen in moderne auto’s en het toenemende gebruik van hybride en electrische auto’s is de brandveiligheid afgenomen.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil daarom een verplichting voor een automatische blusinstallatie in parkeergarages als deze gelegen is onder hoge gebouwen waarin geslapen wordt.

Het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) heeft onderzoek gedaan naar sprinklers in parkeergarages.

De onderzoeksvragen waren:
1. Wat zijn de brandveiligheidsrisico’s van parkeergarages onder gebouwen?
2. Waarom is een automatische blusinstallatie een betere manier om deze brandveiligheidsrisico’s te beheersen dan:
a. het toepassen van brandventilatie met een verbeterde brandweerinzet
b. het toepassen van een uitbrandscenario
3. Wat is de inhoudelijke onderbouwing van de eis van een automatische blusinstallatie in gebouwen waarin kan worden overnacht (slaapgebouwen) en waarvan een vloer van een verblijfgebied > 13 meter boven het meetniveau gelegen is? En idem bij parkeergarages > 1.000 m².

Uit het onderzoek is gebleken dat een automatische blusinstallatie de risico’s beperkt.
De verplichting zal gelden voor “slaapgebouwen” met een parkeergarage hoger dan 13 meter of bij gebouwen met een parkeergarage waarvan de garage groter is dan 1000 m².

Het ministerie wil de verplichting van een automatische blusinstallatie vanaf 2022 opnemen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor nieuw te bouwen complexen.

U kunt het onderzoeksrapport van het IFV hier downloaden

Ook interessant:

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

+31 (0)85 0647 828 Contact
Nederlands
//]]>